Obowiązek informacyjny Fanpage i grupy na Facebooku – Pozytywna Akademia Językowa

Obowiązek informacyjny Fanpage i grupy na Facebooku

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


FANPAGE Pozytywna Akademia Językowa
GRUPA Ćwicz swój angielski z Pozytywną Akademią Językową 

GRUPA Pozytywna Akademia Językowa – kursanci

GRUPA Masterclass Pozytywna Akademia Językowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage i w grupach Ćwicz swój angielski z Pozytywną Akademią Językową, Pozytywna Akademia Językowa – kursanci i Masterclass Pozytywna Akademia Językowa (dalej jako Fanpage i Grupa) jest Agnieszka Sołowiej-Głuszek, agnieszka@pozytywna- akademia-jezykowa.pl 

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy. 

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage. 

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami. 

Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, Instagram, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage lub Grupę Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. 

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i po prostu zaprzestanie obserwowania Fanpage lub wypisanie się z Grupy. Cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Obecnie usługi oferowane przez Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO. 

KURS MASTERCLASS